Adjø

Avskjedshilsen, farvel. Fra fransk, egentlig ‘à Dieu’: til Gud/Gud være med deg.

Back to Top