Kreatur

Skapning; levende vesen; viljeløs tjener/lakei. Også som skjellsord: «Ditt fordømte kreatur!» Fra latin ‘creatura’: Skapning. «[Et forsmådd mannfolk er] det ynkværdigste kreatur i tilværelsen» – Arne Garborg, «Trætte Mænd», 1891.

Back to Top