Kreatur

Skapning; levende vesen; viljeløs tjener/lakei. Også som skjellsord: “Ditt fordømte kreatur!” Fra latin ‘creatura’: Skapning. “[Et forsmådd mannfolk er] det ynkværdigste kreatur i tilværelsen” – Arne Garborg, “Trætte Mænd”, 1891.

Skriv kommentar

Back to Top