Brudulje

Bråk, ståk, oppstyr. Fra nedertysk ‘bruddelije’: uorden, forvirring. Dels fra fransk ‘bredouiller’: stotre og stamme. Dels fra ‘brouiller’: røre sammen, bringe forvirring i. «Det ble en inn i helvetes brudulje før de fikk stagget ham» – Aksel Sandemose, «Det svundne er en drøm», 1946.

Back to Top