Brudulje

Bråk, ståk, oppstyr. Fra nedertysk ‘bruddelije’: uorden, forvirring. Dels fra fransk ‘bredouiller’: stotre og stamme. Dels fra ‘brouiller’: røre sammen, bringe forvirring i. “Det ble en inn i helvetes brudulje før de fikk stagget ham” – Aksel Sandemose, “Det svundne er en drøm”, 1946.

Skriv kommentar

Back to Top