Diskenspringer

Spøkefull eller nedsettende eldre betegnelse om butikkekspeditør.

Skriv kommentar