Diskenspringer

Spøkefullt eller nedsettende eldre uttrykk brukt om butikkekspeditører. Første ledd disk, andre ledd springer, dannet etter mønster av sammensatte ord i tysk, jmf. plattenslager, totenschläger.

«Film bør ikke være en kunst for backfischer, diskenspringere og cigarjomfruer.» (Øvre Richter Frich, «Journalisten og filmstjernen, 1929)

 «Efter handelsskole og seks år som diskenspringer gikk endelig drømmen i oppfyllelse, hølendingen kjøpte sin egen butikk på Alnabru.» (Aftenposten, oktober 1998)

Back to Top