Utkrøpen

Utspekulert, listig, lur. «Dette var en utkrøpen måte å gjøre det på».

Back to Top