Uhumsk

Ufyselig, skittent, ekkelt, avskyvekkende, vemmelig. Beslektet med norrønt ‘húm’; skumring. “I kahytten var det ikke værendes for uhumsk stank” – Tryggve Andersen, “Fabler og hændelser”, 1915.

Det kan legges til at man skulle tro at humsk og uhumsk er motsetninger, men bokstaven “u” kommer her i forsterkende betydning, slik at uhumsk er mer humsk enn bare humsk alene.

Skriv kommentar

Back to Top