Ugagnskråke

Et menneske eller dyr som stadig og forsettlig gjør ugagn/volder skade.

Back to Top