Tingest

Ting, gjenstand (som man ikke klarer eller gidder å navngi presist), jf. dings. Trolig av lavtysk ‘dinges’, genitiv entall av ‘dink’; ting. «Rør da ikke de farlige tingesterne!» – Henrik Ibsen, «Hedda Gabler, 1890.

Back to Top