Strabaser

Anstrengelser, slit, påkjenninger. Fra italiensk “strapazzo”: overanstrengelse.

Skriv kommentar