Strabaser

Anstrengelser, slit, påkjenninger. Fra italiensk «strapazzo»: overanstrengelse.

Back to Top