Strabaser

Anstrengelser, slit, påkjenninger. Fra italiensk «strapazzo»: overanstrengelse.

Skriv kommentar

Back to Top