Spilloppmaker

Skøyerfant. Person som gjør spillopper/skøyerstreker. Avledet av å ‘spille opp’; sette liv og fart i noe. Brukt av P. Chr. Asbjørnsen i «Norske Folke- og Huldre-Eventyr», 1879.

Back to Top