Slendrian

Slurv, slapphet, likegyldighet, uorden, unnasluntring. Eks.: «Slendrian tåles ikke her i firmaet». Også inngrodd, uheldig vane. Fra tysk ‘Schlendrian’, dannet til tysk ‘schlendern’; slentre.

Back to Top