Skvær

En rettlinjet, grei, real person. Som adverb, ‘rett’: «Kjøre skvær i fjellveggen». Også om tversgående/tverrstilt: «En båt med skvær akterende». Fra engelsk ‘square’; firkantet.

Back to Top