Ryggesløs

Samvittighetsløs, moralsk fordervet. «Føre et ryggesløst liv». Av lavtysk rokelos: ‘sorgløs, likeglad’.

Back to Top