Retthaversk

(En som er påståelig, ikke vil oppgi sin mening, holder på sin rett. Etter tysk ‘rechthaberisch’.

Back to Top