Øyentjener

Hykler, servil person. En som gjør sin plikt når andre (spesielt overordnede) ser det, men som ellers er upålitelig. Etter middelnedertysk ‘ōgendener’, tysk ‘Augendiener’. «Du er viet til en anden gjerning end den at være Tronds øientjener.» – Sigrid Undset, «Kransen», 1920.

Back to Top