Om forlatelse

Unnskyld/sorry. Be om unnskyldning/tilgivelse. ‘Forlatelse’ har religiøst opphav og betyr tilgivelse.

Back to Top