Obsternasig

Omdannelse av latin ‘obstinatus’, av ‘obstinare’: Være stri, egensindig, oppsetsig.

Back to Top