Nøkkelbarn

Barn som etter skolen kommer hjem til låst dør fordi foreldre/foresatte er borte på arbeid, og som derfor har nøkkel til hjemmet. Via svensk nyckelbarn fra tysk Schlüsselkind.

Back to Top