Nennsom

Skånsom, varsom. «Gjøre noe med nennsom hånd». Som adverb: «Det må gjøres nennsomt».

Back to Top