Nebbenose

Nesevis, nebbete pike/kvinne. «Lilly åpenbarte seg som en riktig nebbenose» (Johan Borgen; Lillelord). Trolig beslektet med verbet nose, avledet av nos.

Back to Top