Musisere

Framføre musikk, underholde seg selv eller andre med å synge og spille. Jf. tysk ‘musizieren’.

Skriv kommentar

Back to Top