Mukke

Gjøre innvendinger, protestere, vise mishag ved misfornøyd mumling. “Ta imot ordrer uten å mukke”. Trolig fra nedertysk mucken; snakke med halvåpen munn.

Skriv kommentar