Mukke

Gjøre innvendinger, protestere, vise mishag ved misfornøyd mumling. «Ta imot ordrer uten å mukke». Trolig fra nedertysk mucken; snakke med halvåpen munn.

Back to Top