Klabert

Klart det, så klart, selvsagt. Trolig utvidet form av klar, jf. suffikset -ert. «– Gjorde du som dem sa da? – Klabert!» – Tove Nilsen, «Skyskraperengler», 1982.

Back to Top