Huskors

En person eller noe annet som er et «kors» (byrde/plage), til besvær for en husstand eller familie. Jf. tysk «Hauskreuz» og fransk «croix domestique». Blant synonymene finner vi furie, hespetre, hurpe, megge og rivjern. Ordet har også vært brukt om ei gneldrete, tyrannisk eller slem kvinne.

«Den krudtønde, den arrige Zantippe, det huuskors.» (Henrik Wergeland, «Samlede skrifter»)
«Hans huskors forrådte ofte sakens virkelige stilling.» (A-magasinet, 1929)

Back to Top