Galimatias

Sludder, tullprat, tøv, galskap, vanvidd. Fra fransk ‘galimatias’: Meningsløst snakk. Til grunn ligger nylatin ‘galli’, hane, og gresk ‘matheia’, kunnskap: En hanes kunnskap. Uttrykket brukes også på engelsk, spansk og portugisisk. Brukes dessuten ofte feilaktig som galematias på norsk.

Eksempel: «Dette er det rene galimatias!»

«Å nej, men så hold da op med slig galimatias.» (Amalie Skram, «Lucie», 1888)
«Galimatias! – kom det morskt irettesettende fra en såte svart hår bak skranken.» (Finn Alnæs, «Restdjevelens karneval», 1992)
«Man vil stadig fastholde det galimatias at mennesket ikke opdager kjønnslivet før andre oplyser det om det.» (Aksel Sandemose, «En flyktning krysser sitt spor», 1933)

 

Back to Top