Fysak

Spøkefullt, nedsettende: Fyr, skapning, kar. «En underlig fysak». Uviss opprinnelse, muligens til fy og -sak, fra tysk Sack ‘sekk’, jf. tykksak.

Back to Top