Freidig

Frimodig, optimistisk, ubekymret, uredd, modig: «En som går løs på oppgavene med friskt mot». Også lettsindig, uvøren, frekk, dristig: «En freidig fyr». Fra middelnedertysk ‘vreidich’, eldre tysk ‘freidig’.

Back to Top