Fortærende

Drepende, ergerlig, harmelig, irriterende, e.l: “Det er fortærende å tenke på”. Som adverb, brukt forsterkende: “En kan bli så fortærende sint”. Fra middelnedertysk ‘vorteren’.

Skriv kommentar