Fortærende

Drepende, ergerlig, harmelig, irriterende, e.l: «Det er fortærende å tenke på». Som adverb, brukt forsterkende: «En kan bli så fortærende sint». Fra middelnedertysk ‘vorteren’.

Back to Top