Forøve

Begå en lovstridig handling. Etter tysk ‘verüben’; begå, utføre. «Han var den som hadde forøvet tyveriet» – Nini Roll Anker, «Huset i Søgaten», 1923.

Back to Top