Fantegå

Fare som en fant, loffe/reke omkring eller stikke av fra arbeidet. Å fantegå vil si at en arbeidstaker unnlater å møte på jobb eller forlater arbeidet uten å varsle om dette. Å fantegå vil være et brudd på arbeidsavtalen. Kommer av norrønt ‘fantr’ som betyr landstryker, fattig person eller rett og slett en kar. Ofte brukt som skøyerfant eller kranglefant.

«Han havde fantegaat fra sine forældre.» (H. Meltzer, «Politinotitser», 1874)
«Hun la ikke skjul hverken på sin slægt eller sin fantegåing.» (H. Wiers-Jenssen, «Laurentius», 1923)
«Dersom du ikke er sykemeldt og ikke møter på arbeid i oppsigelsestiden, så gjør du deg skyldig i såkalt fantegåing.» (Ukeavisen Ledelse, januar 2008)

Back to Top