Dusement

Fra fransk av ‘doux’ (mild). I nynorskordboka: Dusemang. I dårlig humør, ute av form, uvel.

Skriv kommentar

Back to Top