Broiler

Person som er drevet fram for å yte noe særskilt på et felt: «Politisk broiler», «idrettsbroiler». Også kylling som fôres opp for kjøttets skyld og slaktes når den har nådd en spesifikk vekt.

Back to Top