Bajas

Klovn/narr. Av ordet ‘bajazzo’. Bajazzo er betegnelse for en komisk person i italienske folkekomedier som falt inn i de andres dialog med improviserte, morsomme replikker.

Back to Top