Artefakt

Gjenstand som er laget av mennesker, kunstprodukt; til forskjell fra naturlige gjenstander. Substantivering av latin ‘arte factum’; gjort ved håndverk.

Back to Top